Pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”

Rada Miasta Kołobrzeg, w dniu 29 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treścią uchwały oraz pismem dyrektora MOPS w Kołobrzegu. W trosce o dobro naszych uczniów zależy nam aby korzystali oni z możliwości darmowych posiłków, o ile sytuacja materialna rodziny do tego uprawnia.

DOKUMENTY UCZNIA:

  • duplikat świadectwa – opłata 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – opłata 9 zł.

WPŁATA NA KONTO SZKOŁY: 33 2030 0045 1110 0000 0185 8710

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

08.09.2022 (czwartek)

  • 16.00-spotkanie ogólne rodziców klas I z dyrektor Katarzyną Karaźniewicz – Deczyńską, wychowawcami i nauczycielami w sali gimnastycznej; informacja o Librusie –  mgr Jacek Kawałek,
  • 16:00 – spotkanie ogólne rodziców klas IV LO i IV TZ dotyczące matury 2023 – Jolanta Rymaszewska,
  • 16.30-spotkanie wychowawców klas z rodzicami
  • 17.30-spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z rady klasowej, po dwóch rodziców z klas trzecich) – wicedyrektor Ewa Kamińska- sala teatralna. Wybory do prezydium RR, wstępne ustalenia dotyczące studniówki (ustalenie składu komitetu organizacyjnego) oraz nauki Poloneza.

27.10.2022 (czwartek)

  • 16.30 – 18.00 – Dzień Otwarty Szkoły – spotkania indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w sprawie bieżących ocen i frekwencji

08.12.2022 (czwartek)

  • 16.30 – zebrania klas I – III LO i I – IV TI – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) za I semestr

30.03.2023 – zebranie klasowe wszystkich klas i indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami – w zależności od potrzeb. Bieżąca sytuacja uczniów – oceny i frekwencja.

Klasy III LO i IV Tz – informacja o przewidywanych ocenach (w tym niedostatecznych) na koniec roku szkolnego.

30.05.2023 (wtorek)

  • 16.30 – zebranie klasowe – informacja o przewidywanych ocenach ( w tym niedostatecznych)                     w klasach I – III LO i VI T na koniec roku szkolnego.

Skład Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023

 Liceum Ogólnokształcące

I A – wychowawca p. Anna Dobrowolska
I B – wychowawca p. Marcin Hryniewicki
I C – wychowawca p. Grzegorz Markowski
I D – wychowawca p. Ewa Wojciechowska-Biłeńki
II A – wychowawca p .Maja Polkowska
II B – wychowawca p. Justyna Dziędziura
II C – wychowawca p. Stefan Rebelski
II D – wychowawca p. Agnieszka Emerle
III A – wychowawca p. Alicja Stokłosa
III B – wychowawca p.  Piotr Grabowski
III C – wychowawca p. Ireneusz Miernicki
III D- wychowawca p. Karolina von Mallek
IV A – wychowawca p. Joanna Szydłowska
IV B – wychowawca p. Izabela Fijałkowska-Stępień
IVC – wychowawca p. Beata Grabowska

 Technikum Zawodowe

I T Z – wychowawca p. Katarzyna Wójtowicz-Ameljan
II T Z – wychowawca p. Joanna Jankowska-Iwańska
III T – wychowawca p. Jolanta Kapelańczyk
IV TZ – wychowawca p. Beata Morawska
IV T – wychowawca p. Arkadiusz Majewski

Skip to content