Powiat Kołobrzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich np. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Skip to content