Filmoteka szkolna

Harmonogram działań planowanych w ramach projektu

Projekt Filmoteka Szkolna Akcja! będzie realizowany w trakcie trwania całego roku szkolnego przez nauczycieli – Piotra Kopkę i Alicję Stokłosę, nauczycielem koordynującym projekt będzie Piotr Kopka. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

 • organizacja w szkole pokazów filmów z Filmoteki Szkolnej w ramach szkolnego DKF-u;
 • opracowanie recenzji i esejów, ich publikacja w szkolnej gazetce ŁOMOT oraz na stronie internetowej szkoły;
 • prowadzenie debat i dyskusji na tematy poruszane w filmach;
 • realizacja krótkich etiud filmowych inspirowanych tematyką lub formą artystyczną dzieł z Filmoteki;
 • organizacja festiwalu filmowego połączonego z konferencją dotyczącą zagadnień poruszanych w ramach projektu;
 • udział w szkoleniach dla nauczycieli organizowanych we współpracy z regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli;
 • udział w szkoleniach i warsztatach dla młodzieży organizowanych w szkołach;
 • udział w trzymiesięcznym kursie internetowym dla uczniów;
 • stały kontakt z organizatorami (Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej) za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • przygotowanie w szkole tablicy informacyjnej poświęconej Filmotece Szkolnej i działaniom związanym z edukacją filmową;
 • dokumentowanie przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy);
 • publikacja esejów, recenzji, relacji z debat i imprez filmowych na stronach internetowych www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna;
 • nawiązanie współpracy z kołobrzeskim DKF-em oraz Regionalnym Centrum Kultury;
 • przesyłanie opracowanego w formie elektronicznej sprawozdania z realizacji projektu na adres CEO do końca roku szkolnego.

Zaplanowane działania mogą ulec modyfikacjom w trakcie realizacji projektu w związku z elastycznym charakterem warsztatów oraz aktualizacjami propozycji dokonywanymi przez organizatorów w zakresie szkoleń.

Piotr Kopka i Alicja Stokłosa

Skip to content