Z. pozalekcyjne

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013

PLAN ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Poniedziałek

Beata Grabowska – matematyka klasa II B godz. 13:44 – 14:30

Danuta Fonfara – matematyka klasy I sala 7A ( co 2 tygodnie) godz. 14:40 – 15:25 -co 2 tygodnie od 5.10

Małgorzata Rogoża – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy I– gabinet pedagoga godz. 15:30 – 16:30

Wtorek

Izabela Fijałkowska- Stępień – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKIzajęcia klasa II A
sala 206 godz. 13:45 – 14:30 co 2 tygodnie od 22.09

Małgorzata Rogoża – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy III– gabinet pedagoga godz. 15:30 – 16:30

Środa

Małgorzata Rogoża – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy II– gabinet pedagoga godz. 15:30 – 16:30

Czwartek

Izabela Fijałkowska – Stępień – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z MATEMATYKI klasa II TI

klasy II sala 206 (co tydzień )godz. 07:10 – 07:55 co 2 tygodnie od 7.10

Magdalena Dwornicka – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne– gabinet pedagoga godz. 10:00 – 11:00

Piątek

Zdzisława Ralcewicz – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z MATEMATYKI klasa III

sala 205 godz. 07:10 – 07:55 co 2 tygodnie

PORADY, KONSULTACJE, KOŁA I SEMESTR 2015/2016

Skip to content