Socrates

Celem naszego projektu jest poznanie przedmiotu i praw odnoszących się do tematu emigracji i imigracji we Francji i w Polsce (porównanie z innym krajem z Unii Europejskiej, np.: Niemcy). Poznanie rożnych spojrzeń z punktu widzenia danego kraju na temat emigracji i imigracji związanych również z historią. Dowiedzieć się jaki wpływ na ekonomię, społeczeństwo i politykę ma imigracja i emigracja. Rozwijać kulturę europejską i poczucie obywatelstwa europejskiego.

Szczegółowy opis realizacji programu znajduje się na stronie:
socrates06.2lo.pl

Zakładany wpływ na uczniów:

 • rozwinięcie umiejętności pracy w grupie,
 • nauka wyszukiwanie i selekcjonowania informacji,
 • nawiązanie kontaktu z instytucjami i organizacjami zajmującymi się migracją ludności,
 • poszerzanie wiedzy i słownictwa,
 • nawiązywanie nowych znajomości,
 • poszerzanie relacji uczeń-nauczyciel,
 • zwiększona motywacja do uczestniczenia w życiu szkolnym,
 • poznanie i pogłębienie wiedzy kulturalno-językowej drugiego kraju

Zakładany wpływ na nauczycieli:

 • poszerzanie umiejętności pracy z młodzieżą, ulepszanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie nowych metod,
 • zarządzanie grupą – nabycie umiejętności kierowniczych,
 • poznanie metod pracy i współpracy nauczycieli ze szkoły partnerskiej,
 • awans zawodowy,
 • zespolenie kontaktów z uczniami uczestniczącymi w projekcie.

Zakładany wpływ na Szkołę:

 • projekt wpłynie na atrakcyjność szkoły w regionie i będzie dodatkowym jej atutem (element ważny przy naborze uczniów do pierwszych klas),
 • uczestniczenie w projekcie jako koordynator pozwoli na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy, znajomości i kontaktów z placówkami pozaszkolnymi ,
 • pogłębianie kontaktów ze szkołą partnerską.
 • promocja szkoły poprzez wspólną stronę www oraz inne media (lokalna i regionalna telewizja, periodyki),
 • wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce naukowe w postaci: słowników, programów multimedialnych itp.

Zakładany wpływ na środowisko lokalne:

 • promocja regionu, powiatu i miasta,
 • uświadomienie / ukazanie mieszkańcom regionu jak wygląda życie imigranta w ich otoczeniu (problemy, zalety, szanse itp.),
 • zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, podmiotów indywidualnych w życie imigrantów.
Skip to content