Projekt 2014

Rewitalizacja terenu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Kołobrzegu.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kołobrzeg
w wyniku realizacji operacji polegającej na remoncie obiektu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Kołobrzegu oraz promocja obszaru KLGR.

W wyniku realizacji operacji stworzymy przyjazne i bezpieczne dla użytkowników ciągi piesze i jezdne oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, pojazdów jednośladowych oraz dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczymy parking równoległy dla autobusów lub samochodów z przyczepami na łodzie. Ciągi jezdne wewnątrz parkingu zapewnią swobodną komunikację dwukierunkową dla pojazdów mechanicznych, umożliwią parkowanie autobusów w sposób równoległy do jezdni, bez konieczności tamowania ruchu. Promienie łuków oraz wyspa z zielenią dostosowane będą tak, aby ograniczyć w miejscach newralgicznych rozwijanie nadmiernej prędkości pojazdów. Ponadto łuki skrętu umożliwią swobodne manewrowanie dużymi pojazdami mechanicznymi. Wykonamy główny ciąg pieszo-jezdny z wydzielonym pasem jezdnym i z bramą wjazdową. Wyznaczymy 6 przejść dla pieszych oraz indywidualny szlak komunikacji pieszej. Nawierzchnia terenu objętego projektem wykonana zostanie z kostki brukowej. Wykonamy szlak komunikacji pieszo-jezdnej prowadzący do kompleksu rekreacyjno–sportowego zakończony placem umożliwiającym zawracanie pojazdów ratowniczych bez konieczności wycofywania. W ramach operacji kompleks rekreacyjno–sportowy „ORLIK” zostanie wzbogacony o urządzenia do aktywnego wypoczynku: siłownia zewnętrzna (Outdoor Fitness – 4 urządzenia).

Teren objęty projektem zostanie wyposażony w elementy małej architektury: stojaki na rowery, ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Wykonamy podjazd dla osób niepełnosprawnych z parkingu do wejścia głównego Internatu. Zamontujemy dodatkowe kamery i oświetlenie, co zwiększy bezpieczeństwo oraz zapobiegnie dewastacji terenu objętego projektem. Posadzimy drzewa liściaste, grupy krzewów, pnączy, założymy rabaty bylinowe i trawniki. Opracujemy materiały promujące KLGR: system wystawienniczy Roll-up, plansza reklamowa na zewnątrz, breloki do kluczy pokoi noclegowych, ulotka składana A4 do DL z planem miasta
i zaznaczonym dojazdem do portu.

Planowana operacja przyczyni się do poprawy infrastruktury szkoły dla osób niepełnosprawnych oraz do poprawy bazy rekreacyjno-sportowej i turystycznej działania KLGR. Zgodnie z LSROR turyści będą mieli możliwość korzystania
z infrastruktury turystycznej przez cały rok. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy i zachowania środowiska naturalnego poprzez nasadzenia
z uwzględnieniem specyficznych czynników klimatycznych oraz warunków środowiskowych. Planowane działania przyczynią się do promocji KLGR na obszarze kilku gmin objętych LSROR (Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Siemyśl) oraz w innych gminach takich jak: Dygowo, Trzebiatów, Płoty, Gryfice. Planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej i młodzieży w wieku 16 – 21 lat, poprzez wystosowanie innowacyjnej, bezpłatnej
i ogólnodostępnej oferty spędzania czasu wolnego na terenie szkoły (plenerowa siłownia).

Planowana operacja realizuje założenia zawarte w LSROR:

Podniesiemy aktywność społeczno-kulturalną mieszkańców:

 1. Będziemy realizować projekt związany z budową i utrzymaniem obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
 2. Będziemy wspierać działania skierowane na budowanie bezpieczeństwa mieszkańców społeczności lokalnej, turystów oraz uczniów ZS Nr 1 poprzez wyznaczenie szlaków komunikacyjnych, modernizację systemu monitoringu
  i oświetlenia, zatrudnienie dodatkowo jednej osoby, sprawujących dozór nad obiektem (dozorca) oraz poprzez wystosowanie ciekawej oferty aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Będziemy wspierać rozwój turystyki morskiej i wędkarskiej. Przygotujemy miejsca parkingowe dla pojazdów przewożących łodzie oraz zapewnienie im noclegów
  i wyżywienia.
 4. Będziemy wspierać działania związane z promocją regionu objętego LSROR.
  W ramach działań promocyjnych szkoły poza powiatem podejmiemy działania promujące region objęty LSROR, przygotujemy banery, zakładkę na stronie szkoły, logo KLGR na ulotce szkoły, jako narzędzia promocyjne dla obszaru objętego KLGR
 5. Będziemy wspierać projekty adresowane do niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury dla niepełnosprawnych, wyznaczymy miejsca parkingowe dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zbudujemy podjazd.
Skip to content