Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (VETPRO) w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Dzięki nawiązanej nowej współpracy partnerskiej między Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewcza a Teknik ve Endustri Mesle Lisesi w Kayseri/ Turcja, szkoły mogły wspólnie realizować program Leonardo da Vinci (VETPRO). W okresie ferii zimowych, w lutym 2013, tureccy nauczyciele gościli w Zespole Szkół w ramach kształcenia kadry edukacyjnej. Przez dwa tygodnie goście uczestniczyli w kursie Linux, warsztatach z robotyki oraz zajęciach językowych, poszerzających ich umiejętności.


 

 

 

 

W harmonogramie pobytu znalazły się również następujące działania:

 1. Spotkanie z Prezydentem Miasta Kołobrzeg.
 2. Wizyta w Starostwie Powiatowym.
 3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami takich instytucji edukacyjnych jak:
  • Przedszkole „Morska Kraina” w Kołobrzegu,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie,
  • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
  • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Politechnika Koszalińska,
  • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
 4. Wizyta w regionalnych przedsiębiorstwach:
  • Wydawnictwo Kamera w Kołobrzegu,
  • Akces w Dźwirzynie,
  • Alplast w Niekaninie.

Oprócz ścisłych punktów harmonogramu pobytu nasi goście zapoznali się historią Kołobrzegu i jego okolic. Mieli również możliwość posmakowania tradycyjnych potraw, poznania kultury i tradycji polskich. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia umiejętności uczestników wymiany. Nauczyciele oraz kadra zarządzająca mieli możliwość zapoznania się z różnicami i podobieństwami systemów edukacyjnych Polski i Turcji. Wymiana doświadczeń z zakresu technologii informacyjnej zdecydowanie przyczyni się do rozwoju obu szkół partnerskich. Nawiązane zostały nowe znajomości, które z pewnością przyczynią się do realizacji nowych pomysłów projektowych.


 

 

 

 

Opiekę nad gośćmi sprawowały następujące osoby:

N. Frańczuk, J. Kawałek, A. Żuchowicz, B. Morawska, K. Kisiel-Rapacz, J.Maj, P. Kędzior.

Skip to content