mLegitymacja

Projekt mLegitymacja
w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja  –  jest   to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam  jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana  (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia  w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować   osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe   – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji  co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza) Aby uruchomić mLegitymację należy: Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania).

Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły oraz wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.  Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.

Skip to content